poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Kartkówka z geografii 3/4 informacji zebranych tutaj dal ludzi z mojej klasy ;)

Hej ludzie ;p ;) Notatkę pisałam na podstawie tego co jest w necie , w zeszycie i podręczniku. Nie ma tylko o wulkanach i rysunków fałd , uskoków  no i tych innych ;p Ja napisałam to się z wami dzielę , bo na co mi to jak  Wam się może przydać ;p


Obszary kuli ziemskiej ze względu na częstotliwość występowania trzęsień ziemi dzieli się na
Trzęsienia ziemi to krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery.
epicentrum – ośrodek trzęsienia ziemi .
hipocentrum – ognisko trzęsienia ziemi. < tam powstają fale sejsmiczne>

Tsunami  ogromna , pojedyncza fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi lub wybuchem wulkanu .Występowanie Ocean Spokojny ,Ocean Indyjski.

Wyróżnia się trzy rodzaje tsunami:
1.     lokalne – miejsce wzbudzenia fali znajduje się blisko wybrzeża, a czas jej przybycia wynosi do pół godziny;
2.     regionalne – fale mogą zagrozić większemu obszarowi przybrzeżnemu. Czas przybycia do 5 godzin od wzbudzenia;
3.     ponadregionalne (pacyficzne) – mogą objąć wiele obszarów po obu stronach Pacyfiku. Czas przybycia fali od kilku do kilkunastu godzin w zależności od odległości wzbudzenia.

Orogeneza – (ruchy orogeniczne, górotwórczość, ruchy górotwórcze, fałdowanie) – powstawanie gór z przyczyn tektonicznych.
Do najintensywniejszych cyklów orogenicznych na Ziemi należą:
  • orogeneza kaledońska - starszy paleozoik (Góry Świętokrzyskie, część Sudetów, Góry Kaledońskie, góry Grampian, Góry Skandynawskie, góry Spitsbergenu, obszar od pn-wsch. części Appalachów przez nową Fundlandię po pn-wsch. Grenlandię, Góry Jabłonowe, góry Flindersa, Alpy Australijskie);
  • orogeneza hercyńska - młodszy paleozoik (odmłodzenie Gór Świętokrzyskich, Sudetów, Ardenów, Reńskich Gór Łupkowych, Uralu, Harzu, Schwarzwaldu, Wogezów, Masywu Czeskiego, Rudaw, Masywu Centralnego, Masywu Armorykańskiego, Ałtaju, Gór Przylądkowych, pd-zach. części Appalachów, Wyżyny Patagońskiej, środkowej części Wielkich Gór Wododziałowych);
  • orogeneza alpejska - od triasu do końca trzeciorzędu (odmłodzenie Sudetów, Karpat, Alpy, Bałkanów, Pirenejów, Apenin, Gór Dynarskich, Kaukazu, Taurusu, Himalajów, Atlasu, Kordylierów, Andy). (tab. stratygraficzna)
Prądy konwekcyjne – ruchy magmy wywołane ciepłem pochodzącym z wnętrza Ziemi powodujące ruchy płyt litosfery.
Subdukcja – jest to przybliżanie się do siebie płyt litosfery . Rowy oceaniczne
Ryft – jest to oddalenie się od siebie płyt litosfery . Grzbiety oceaniczne
Magma – to gorący <1000*C> płynny stop materii skalnej wraz z rozpuszczonymi w niej gazami.
Lawa – to magma , która uległa odgazowieniu.
Skorupa ziemska – zewnętrzna , skalna część Ziemi.
Litosfera – skorupa ziemska wraz z górną częścią płaszcza Ziemi. 

Być może obrazki się nie załadowały ,ale można znaleźć je w necie ;) 

Papa :* 

2 komentarze: